Ασφάλιση περιουσίας (από πυρκαγιά, στοιχεία της Φύσης και άλλους κινδύνους)

Η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το κύριο είδος ασφάλισης που χρησιμοποιείται ευρέως στους περισσότερους τομείς επιχειρήσεων και αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο στον τομέα της ασφάλισης.

Αποτελεί βασικό πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο είναι απαραίτητο για τους περισσότερους τομείς επιχειρήσεων και έχει μεγάλη ζήτηση από καταναλωτές στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων. Η εταιρεία μας έχει συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία και διαθέτει μεγάλη εμπειρία, η οποία μας επιτρέπει να παρέχουμε στον πελάτη καλές συστάσεις ως προς το είδος και τον όγκο της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα μας.

Προσφέρουμε:

  • Ασφάλιση περιουσίας έναντι όλων των κινδύνων.
  • Ασφάλιση περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης βλαβών μηχανημάτων.
  • Ασφάλιση διακοπής σε παραγωγικές δραστηριότητες επιπρόσθετα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ασφάλιση περιουσιακών ζημιών και βλαβών μηχανημάτων.

Κάλυψη μπορεί επίσης να παρασχεθεί για ορισμένους κινδύνους φωτιάς (πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών) και κινδύνους από στοιχεία της Φύσης.

  • Ασφάλιση κινδύνων κατασκευής και οικοδομής.

Ειδικευόμαστε  σε αυτό το είδος ασφάλισης για όλα τα είδη έργων, μικρών και μεγάλων.

Παρέχουμε δωρεάν εκτίμηση κινδύνων βάσει των λεπτομερών πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη (σχέδια και σχεδιάσεις του εργοταξίου, προγραμματισμένος όγκος εργασιών, χρονοδιάγραμμα εργασιών και συμβατικές απαιτήσεις ως προς την ασφαλιστική κάλυψη).

Παρέχουμε ευρεία κάλυψη, που προστατεύει όχι μόνο τον πελάτη και τον ανάδοχο, αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες στη σύμβαση κατασκευής πλευρές (υπεργολάβους, κλπ.).

Η τυπική κάλυψη «Όλοι οι Κίνδυνοι» προστατεύει το Ασφαλισμένο πρόσωπο έναντι οποιωνδήποτε οικονομικών απωλειών που προκύψουν για οποιονδήποτε λόγο.

Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ως εξής:

  • Κάλυψη ζημιών κατά περιόδους δοκιμών και θέσης σε λειτουργία, καθώς και εργασιών εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
  • Ευθύνη έναντι τρίτων προσώπων (TPL).
  • Ασφάλιση διαφυγόντος κέρδους ως αποτέλεσμα καθυστερημένης παράδοσης του έργου (ALOP).


Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτήν, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των cookies μέσω του Browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων