Σύμφωνα με τηn επιλεγμένη στρατηγική της, η KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd δραστηριοποιείται καθημερινά στον τομέα της αντασφάλισης σε δύο κατευθύνσεις:

 • Μεταβίβαση αντασφάλισης – προστασία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας,
 • Παροχή αντασφάλισης – συμμετοχή εταίρων και παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης.

Καθοδηγούμαστε από τις ακόλουθες αρχές σε αυτόν τον τομέα:

 • Αυστηρή εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας έναντι των εταίρων το συντομότερο δυνατό,
 • Συντηρητική στρατηγική αναδοχής,
 • Ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των σχετικών κινδύνων που προκύπτουν από κύριες δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλισης /αντασφάλισης, και μπορεί να επηρεάσουν το κεφάλαιο της Εταιρείας,
 • Σχηματισμός προστασίας κατά της αντεκχώρησης του χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις ως προς τη φερεγγυότητα, σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια σταθερότητας της Εταιρείας.

Κύριος στόχος της Εταιρείας είναι να προστατεύσει τα υπάρχοντα κεφάλαια και να μην τα εκθέσει σε κίνδυνο σε τομείς με υψηλή μεταβλητότητα και με υψηλό επίπεδο κινδύνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd διατηρεί την εστίασή της σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς τομείς, όπου είναι διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία και η θετική εμπειρία ασφάλισης.

Η Εταιρεία έχει μια νέα υποχρεωτική σύμβαση αντασφάλισης για την προστασία χαρτοφυλακίου συμβάσεων στην κατηγορία «Περιουσία και μηχανικοί κίνδυνοι».

Βάση της σύμβασης: μη αναλογική σύμβαση βάσει της πλεονάζουσας ζημίας

Συνολικό όριο κάλυψης σύμβασης: 10.000.000 δολάρια USD για τον κίνδυνο και κίνδυνο και συνολική κάλυψη καταστροφικών ζημιών

Βρίσκεται στην αγορά Συνδικάτων των Lloyd’s.

Κύριος αντασφαλιστής — Canopius (μερίδιο 20%),

Αξιολόγηση των αντασφαλιστών στο σύνολό τους βάσει της σύμβασης:

80% — Α + (S & P), Α (Α.Μ. Best)

20% — Α- (A.M. Best)

Ιδία κράτηση KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd 600.000 δολάρια USD (προτεραιότητα)

Κατηγορία επιχείρησης:

Χαρτοφυλάκιο κινδύνων αντασφαλιστή (υπογεγραμμένα πρωτότυπα ασφαλιστήρια και προαιρετική αντασφάλιση, εκτός από τα όρια κράτησης) για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ασφάλιση περιουσίας που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε κινδύνους ζημιάς περιουσίας, φύλαξη μετρητών σε θησαυροφυλάκια, ζημιά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ασφαλιστήρια «από όλους τους κινδύνους», κινδύνους διακοπής της παραγωγής.
 • Τεχνική επιχείρηση που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε κινδύνους κατασκευής και εγκατάστασης, κινδύνους βλάβης μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης έκρηξης ατμολέβητων, απώλειας κέρδους ως αποτέλεσμα βλάβης μηχανημάτων και κατασκευαστικού τεχνικού εξοπλισμού, βλάβης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Οι συμβάσεις ασφάλισης κινδύνων κατασκευής και εγκατάστασης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τμήμα Ευθύνης έναντι τρίτων που υπογράφονται σε συνδυασμό με κινδύνους υλικών ζημιών.
 • Η ευθύνη έναντι τρίτων που συνάπτεται σε συνδυασμό με κινδύνους πυρκαγιάς, περιορίζεται στο 10% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού.

Οι συμβάσεις της υιοθετημένης προαιρετικής αντασφάλισης μπορεί να βασίζονται σε αναλογική βάση ή βάσει της πλεονάζουσας ζημίας.

Γεωγραφική κάλυψη:

 • Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη,
 • Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία (άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης μπορούν να υιοθετηθούν με ειδική αποδοχή),
 • Ρωσία και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Τατζικιστάν και Ουκρανία),
 • Κεντρική Ασία (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν),
 • χώρες της Μέσης Ανατολής,
 • Ασία,
 • Αφρική,
 • Λατινική Αμερική (βάσει ειδικής αποδοχής).

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν με βάση το ασφαλισμένο ποσό ή με βάση το όριο ζημιών (loss limit), με την προϋπόθεση ότι:

— το όριο ορίζεται σε ποσό όχι μικρότερο από τη Πιθανή Μέγιστη Απώλεια (PML),

— υπάρχει διαθέσιμη έκθεση επαγγελματία πραγματογνώμονα που επιβεβαιώνει τον υπολογισμό της PML,

— η PML είναι τουλάχιστον 30% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού.

Εκτός από την υποχρεωτική κάλυψη, ανάλογα με διάφορους παράγοντες και την εμπειρία μας από επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορες χώρες και περιοχές, μπορούμε να προσφέρουμε στους εταίρους μας τις ακόλουθες καλύψεις (Ιδία κράτηση KLPP Insurance & Reinsurance Company Ltd):

Τύπος ασφάλισης Όριο μέχρι Βάση για την εφαρμογή του ορίου
Ασφάλιση φορτίων 5 500 000* Για κάθε μεταφορά *
Ασφάλιση περιουσίας/κινδύνων κατασκευής-εγκατάστασης** 5 500 000 Ασφάλιστρο, PML, loss limit (ανά τοποθεσία)
Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης και άλλα είδη ευθύνης 5 500 000 Βάσει σύμβασης

* σε περίπτωση που προσφέρεται ανοικτή κάλυψη ή όχι μια μεμονωμένη μεταφορά

** σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν να καλυφθούν με υποχρεωτική προστασία

Μπορείτε επίσης να στείλετε τις προτάσεις σας για άλλα είδη. Μπορούν να εξεταστούν και να γίνουν αποδεκτές από εμάς βάσει ειδικής αποδοχής.Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτήν, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των cookies μέσω του Browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων